Infarma - Wydarzenie zatwierdzoneSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na jubileuszowe XXV Sympozjum Instytutu Kardiologii „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”.

Podobnie jak ostatnio, sympozjum odbędzie się w hotelu Sheraton w Warszawie, tym razem w sobotę 17 listopada 2018 r.

W programie sympozjum zaplanowaliśmy 3 sesje, na których zostaną przedstawione najnowsze standardy postępowania w nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca u kobiet w ciąży i rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Po przerwie przedstawimy Państwu nowości w obrazowaniu układu sercowo-naczyniowego oraz w intensywnej terapii kardiologicznej. Tak jak w poprzednich latach, sympozjum zakończymy praktyczną sesją, której gospodarzami będą specjalista krajowy i specjaliści wojewódzcy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii. Sympozjum poprzedzą warsztaty, które pozwolą doskonalić umiejętności z elektrokardiografii, echokardiografii i praktycznej farmakoterapii.

Zaproszenie do udziału w sympozjum przyjęli znakomici eksperci, dzięki którym proponowany program będzie jeszcze bardziej atrakcyjny.

Mamy nadzieję, że program sympozjum zachęci Państwa do aktywnego uczestnictwa we wszystkich proponowanych sesjach oraz w wybranych przez Państwa warsztatach.

Serdecznie zapraszamy,

Piotr Szymański
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Tomasz Hryniewiecki
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Termin i miejsce

17 listopada 2018

Hotel Sheraton Warsaw

ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
tel. +48 22 450 61 00

Program

8.30-9.30 SESJA PORANNA – WARSZTATY (sesje równoległe)

Warsztaty Elektrokardiograficzne
Warsztaty Echokardiograficzne
Warsztaty Praktyczna Farmakoterapia  

9.30-10.00 PRZERWA

10.00-10.05 OTWARCIE SYMPOZJUM

10.05-10.50 SESJA I – NADCIŚNIENIE TĘTNICZE – NOWE STANDARDY EUROPEJSKIE I AMERYKAŃSKIE

10.05-10.15  Nadciśnienie tętnicze pierwotne
10.15-10.25  Wtórne postacie nadciśnienia tętniczego
10.25-10.35  Leczenie interwencyjne nadciśnienia
10.35-10.50  Komentarz

10.50-11.35 SESJA II – CHOROBY SERCA U KOBIET W CIĄŻY – NOWE STANDARDY

10.50-11.00  Nowości - w chorobach mięśnia sercowego
11.00-11.10  Nowości - w strukturalnych chorobach serca
11.10-11.20  Zaburzenia rytmu u kobiet w ciąży
11.20-11.35  Komentarz

11.35-12.00 PRZERWA

12.00-13.00 SESJA III – REWASKULARYZACJA – NOWE STANDARDY

12.00-12.15  W ostrych zespołach wieńcowych
12.15-12.30  Kiedy rewaskularyzacja kardiochirurgiczna?
12.30-12.45  Kiedy rewaskularyzacja w niewydolności serca?
12.45-13.00  Komentarz 

13.00-13.40 LUNCH

13.40-14.25 SESJA IV – OBRAZOWANIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO – DOBRA PRAKTYKA W ROKU 2018

13.40-13.50  W echokardiografii
13.50-14.00  W tomografii komputerowej serca i naczyń
14.00-14.10  W rezonansie magnetycznym serca
14.10-14.25  Komentarz

14.25-14.40 PRZERWA

14.40-15.25 SESJA V – INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA W 2018 ROKU – NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE I LECZENIU

14.40-14.50  Wstrząs kardiogenny
14.50-15.00  Obrzęk płuc
15.00-15.10  Burza elektryczna
15.10-15.25  Komentarz

15.25-15.30 PRZERWA

15.30-16.30 SESJA VI – SESJA KONSULTANTA KRAJOWEGO I KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH

15.30-15.45  Zakażenia w kardiochirurgii – zapobieganie i leczenie
15.45-16.00  Omdlenia – postępowanie w 2018 roku
16.00-16.15  Czy możliwa jest dalsza poprawa skuteczności leczenia chorób sercowo-naczyniowych?
16.15-16.30  Komentarz

16.30 ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM

 

Rejestracja

Opłata za udział w konferencji wynosi:

350 zł przy płatności po 1 lipca 2018
400 zł przy płatności na miejscu

Wpłaty (po uprzedniej rejestracji) należy dokonać przelewem na konto bankowe:

numer rachunku: 58 1090 2590 0000 0001 2271 4720
bank: Bank Zachodni WBK
posiadacz rachunku: Grupa NeoArt, ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa
tytuł przelewu: Opłata rejestracyjna za udział w sympozjum 17.11.2018 Warszawa

Informujemy, że dokonana opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
Gwarancją uczestnictwa w sympozjum jest wcześniejsze dokonanie płatności.

Sponsorzy

Servier Edwards

Patronat medialny

Ogólnopolski Przegląd Medyczny Medycyna Praktyczna Świat Medycyny i Farmacji Puls Medycyny

Kontakt

Grupa Neoart

Grupa Neoart
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
tel. +48 500 137 400
kontakt e-mail
www.grupaneoart.pl