Infarma - Wydarzenie zatwierdzoneSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na jubileuszowe XXV Sympozjum Instytutu Kardiologii „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”.

Podobnie jak ostatnio, sympozjum odbędzie się w hotelu Sheraton w Warszawie, tym razem w sobotę 17 listopada 2018 r.

W programie sympozjum zaplanowaliśmy 3 sesje, na których zostaną przedstawione najnowsze standardy postępowania w nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca u kobiet w ciąży i rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Po przerwie przedstawimy Państwu nowości w obrazowaniu układu sercowo-naczyniowego oraz w intensywnej terapii kardiologicznej. Tak jak w poprzednich latach, sympozjum zakończymy praktyczną sesją, której gospodarzami będą specjalista krajowy i specjaliści wojewódzcy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii. Sympozjum poprzedzą warsztaty, które pozwolą doskonalić umiejętności z elektrokardiografii, echokardiografii i praktycznej farmakoterapii.

Zaproszenie do udziału w sympozjum przyjęli znakomici eksperci, dzięki którym proponowany program będzie jeszcze bardziej atrakcyjny.

Mamy nadzieję, że program sympozjum zachęci Państwa do aktywnego uczestnictwa we wszystkich proponowanych sesjach oraz w wybranych przez Państwa warsztatach.

Serdecznie zapraszamy,

Piotr Szymański
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Tomasz Hryniewiecki
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Termin i miejsce

17 listopada 2018

Hotel Sheraton Warsaw

ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
tel. +48 22 450 61 00

Program

08.30-09.30
SESJA PORANNA – WARSZTATY (sesje równoległe)

Warsztaty Elektrokardiograficzne – R. BARANOWSKI, M. PYTKOWSKI
Ekg w kwalifikacji do wszczepienia stymulatora – M. Pytkowski
Ekg w ocenie rytmu serca – R. Baranowski

Warsztaty Echokardiograficzne – A. KLISIEWICZ, B. FIREK
Czy i kiedy elektrofizjolog potrzebuje echokardiografisty?
- w leczeniu niewydolności serca (CRT) – E. Majos
- w leczeniu zaburzeń rytmu serca – B. Firek
Kiedy ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej nie kwalifikuje się do zamknięcia przeznaczyniowego? – M. Konka
Kiedy stenoza aortalna jest rzeczywiście istotna? – A. Lech

Warsztaty Praktyczna Farmakoterapia –R. DĄBROWSKI, P. LESZEK
Chory z migotaniem przedsionków – R. Dąbrowski
Chory onkologiczny u kardiologa – P. Leszek

09.30-10.00
PRZERWA

10.00
OTWARCIE SYMPOZJUM
– T. HRYNIEWIECKI

10.05-10.15
WYSTĄPIENIE MINISTRA ZDROWIA PROF. ŁUKASZA SZUMOWSKIEGO

10.15-11.00
SESJA I – NADCIŚNIENIE TĘTNICZE – NOWE WYTYCZNE EUROPEJSKIE I AMERYKAŃSKIE
Przewodniczą: A. JANUSZEWICZ,  P. JANKOWSKI, M. KUCH

10.15-10.25
Postępowanie z chorym na nadciśnienie tętnicze – co zmieniły nowe wytyczne ESC/ESH 2018? – A. Prejbisz

10.25-10.35
Nadciśnienie tętnicze trudne w kontroli i oporne
- optymalizacja leczenia farmakologicznego – E. Warchoł-Celińska
- miejsce leczenia zabiegowego – J. Kądziela

10.35-10.45
Nadciśnienie tętnicze wtórne
- dysplazja włóknisto-mięśniowa – nowy konsensus europejsko-amerykański – A. Januszewicz
- pierwotny hiperaldosteronizm – S. Kołodziejczyk-Kruk

10.45-11.00
Komentarze przewodniczących

11.00-11.45
SESJA II – CHOROBY SERCA U KOBIET W CIĄŻY – NOWE WYTYCZNE
Przewodniczą: M. KOWALSKI, M. DEMKOW, J. ZARĘBA-SZCZUDLIK

11.00-11.10
Postępowanie w chorobach mięśnia sercowego – E. Kowalik

11.10-11.20
Opieka w warunkach strukturalnej choroby serca – P. Dobrowolski

11.20-11.30
Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca – M. Orczykowski

11.30-11.45
Komentarze przewodniczących

11.45-12.05
PRZERWA

12.05-13.00
SESJA III – REWASKULARYZACJA – NOWE WYTYCZNE
Przewodniczą: A. WITKOWSKI, M. GĄSIOR, W. RUŻYŁŁO, J. DROŻDŻ

12.05-12.25
W stabilnej chorobie wieńcowej:
- zabiegi przezskórne – Ł. Kalińczuk
- pomostowanie aortalno-wieńcowe – P. Kołsut

12.25-12.45
Kompleksowe leczenie niewydolności serca w 2018 roku: rewaskularyzacja oraz przezcewnikowa korekcja niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych – J. Pręgowski

12.45-13.00
Komentarze przewodniczących

13.00-13.40
LUNCH

13.40-14.25
SESJA IV – OBRAZOWANIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO –
MULTIMODALNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA STENOZY AORTALNEJ W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYTYCZNYCH
Przewodniczą: I. MICHAŁOWSKA, Z. GĄSIOR, J. KASPRZAK

13.40-13.50
W echokardiografii – P. Stokłosa

13.50-14.00
W tomografii komputerowej serca i naczyń – I. Michałowska

14.00-14.10
W rezonansie magnetycznym serca – M. Marczak

14.10-14.25
Komentarze przewodniczących

14.25-14.40
PRZERWA

14.40-15.25
SESJA V – INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA W 2018 ROKU – NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE I LECZENIU
Przewodniczą: J. STĘPIŃSKA, G. OPOLSKI, P. PRUSZCZYK, G. GIELERAK

14.40-14.50
Wstrząs kardiogenny – M. Marona

14.50-15.00
Ostra niewydolność serca – M. Banaszewski 

15.00-15.10
Burza elektryczna – R. Bodalski

15.10-15.25
Komentarze przewodniczących

15.25-15.30
PRZERWA

15.30-16.30
SESJA VI – SESJA KONSULTANTA KRAJOWEGO I KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH
Przewodniczą: J. RÓŻAŃSKI, H. SZWED, M. KUŚMIERCZYK

15.30-15.45
Wspomaganie lewokomorowe – czy już czas na sztuczne serce? – M. Sobieszczańska-Małek

15.45-16.00
Jednoczasowe przeszczepianie serca i innych narządów – M. Kuśmierczyk 

16.00-16.15
Czy możliwa jest dalsza poprawa skuteczności leczenia chorób sercowo-naczyniowych – nowe technologie na horyzoncie – M.P. Opolski

16.15-16.30
Komentarze przewodniczących

16.30
ZAKOŃCZENIE 
SYMPOZJUM

Komitet naukowy

Przewodniczący: Tomasz HRYNIEWIECKI

Członkowie:

 • Marek BANASZEWSKI
 • Rafał BARANOWSKI
 • Robert BODALSKI
 • Rafał DĄBROWSKI
 • Marcin DEMKOW
 • Piotr DOBROWOLSKI
 • Jarosław DROŻDŻ
 • Bohdan FIREK
 • Mariusz GĄSIOR
 • Zbigniew GĄSIOR
 • Grzegorz GIELERAK
 • Piotr JANKOWSKI
 • Andrzej JANUSZEWICZ
 • Łukasz KALIŃCZUK
 • Jarosław D. KASPRZAK
 • Jacek KĄDZIELA
 • Anna KLISIEWICZ
 • Sylwia KOŁODZIEJCZYK-KRUK
 • Piotr KOŁSUT
 • Marek KONKA
 • Ewa KOWALIK
 • Mirosław KOWALSKI
 • Marek KUCH
 • Mariusz KUŚMIERCZYK
 • Agnieszka LECH
 • Przemysław LESZEK
 • Ewa MAJOS
 • Magdalena MARCZAK
 • Miłosz MARONA
 • Ilona MICHAŁOWSKA
 • Grzegorz OPOLSKI
 • Maksymilian P. OPOLSKI
 • Michał ORCZYKOWSKI
 • Aleksander PREJBISZ
 • Jerzy PRĘGOWSKI
 • Piotr PRUSZCZYK
 • Mariusz PYTKOWSKI
 • Jacek RÓŻAŃSKI
 • Witold RUŻYŁŁO
 • Małgorzata SOBIESZCZAŃSKA-MAŁEK
 • Janina STĘPIŃSKA
 • Patrycjusz STOKŁOSA
 • Hanna SZWED
 • Piotr SZYMAŃSKI
 • Ewa WARCHOŁ-CELIŃSKA
 • Adam WITKOWSKI
 • Julia ZARĘBA-SZCZUDLIK

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Piotr SZYMAŃSKI

Członkowie:

 • Aleksandra BĄKAŁA
 • Dariusz DZIK
 • Eligiusz GAWRON
 • Lilianna KOZŁOWSKA
 • Jadwiga WOLSZAKIEWICZ

Rejestracja

Opłata za udział w konferencji wynosi:

350 zł przy płatności po 1 lipca 2018
400 zł przy płatności na miejscu

Wpłaty (po uprzedniej rejestracji) należy dokonać przelewem na konto bankowe:

numer rachunku: 58 1090 2590 0000 0001 2271 4720
bank: Bank Zachodni WBK
posiadacz rachunku: Grupa NeoArt, ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa
tytuł przelewu: Opłata rejestracyjna za udział w sympozjum 17.11.2018 Warszawa

Informujemy, że dokonana opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
Gwarancją uczestnictwa w sympozjum jest wcześniejsze dokonanie płatności.

Sponsorzy

Servier EdwardsMedtronicGEAbbott

Patronat medialny

Ogólnopolski Przegląd Medyczny Medycyna Praktyczna Świat Medycyny i Farmacji Puls Medycyny

Kontakt

Grupa Neoart

Grupa Neoart
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
tel. +48 500 137 400
kontakt e-mail
www.grupaneoart.pl